Grafisk Design med rom for mer!
Høgaloftet
Ta Kontakt!

Prosjekter

Brim Arkitektur

Nettside

Sele Surf

Nettside, Logo & Flyer

Kirkens SOS M & R

Invitasjon & meny

Kirkens SOS M & R

Årsmelding

Info Vest Forlag

Arbeidsbok & undervisning

Tre Forum

Plakat & prometering

Barns Emosjonelle Språk

Presentasjonsmateriale på Slides

Brim Arkitektur

Logo & Identitets Design

Bærekraftig Boligvev

Layout & Informasjons Design

Rural - Urbain

Identitets Design

'I Was Here'…

Tekstredigering & Layout

Making Visible

Wayfinding & Info. Design

La Caféothèque de Paris

Illustrasjon & Layout

"Mon Banc Public"

Scenario

Tre Font

Typografi

Key Team

Logo & Visittkort